Pro partnery

Pro partnery Czech Pro-Am Teaching Tour

Našim potencionálním partnerům nabízíme možnost spolupráce různou formou, ať již finanční podporou či možností jako protihodnotu poskytnout vhodné věcné nebo jiné ceny do turnaje; nejběžněji používaným mechanismem je plnění dle smlouvy o reklamním partnerství.

Partnerství může být založeno na dlouhodobé bázi (roční i delší) nebo i jen krátkodobé pro jednotlivé turnaje.

partner1

ivan_juhan
254
Jako protihodnotu nabízíme umístění a prezentaci reklamy partnera na našich webových stránkách, reklamních materiálech při turnajích, na bannerech během konání turnaje i při jeho vyhlašování, poděkováním při slavnostním zahájení a ukončení turnaje. Vítanou možností je příležitost pro prezentaci služeb nebo výrobků partnera při turnaji vhodnou formou (předváděcí akce, stánek partnera na turnaji apod.)

Generálnímu partnerovi nabízíme případně i možnost spojení jeho jména se sérií či jednotlivým turnajem (dle typu partnerství)

Nezanedbatelnou hodnotou je pak možnost účasti zástupců partnera nebo jeho hostů v turnaji ve společném flightu s vybraným špičkovým profesionálním golfistou.
v_05
golf_masinova

 

lendl_prima
zibi

Série bude prezentována při jednotlivých turnajích vč. případné fotodokumentace v tištěných médiích (FOR Golf) a dále na specializovaných golfových serverech.

Série má své pravidelné reportážní bloky v pořadech ČT Sport, konkrétně v pořadu Golf minute magazín a dále v pořadech televize Prima TOP Magazín a Zpravodajství, informace o tour jsou také zveřejňovány na rozhlasové stanici Kiss98.

O spolupráci s dalšími médii jednáme.


 

 

Nabídka spolupráce ke stažení

nabidka