Prosba organizátorů.

Czechproamlogo Zastupne

Prosba organizátorů.

Z důvodu naplněné kapacity pondělního turnaje, žádají organizátoři všechny hráče (PRO i AM)

o důsledné dodržování tempa hry.

PRO hráči, kteří se umístí na 1. – 10. místě, jsou povinni se dle „Kodexu hráče PGAC“ zúčastnit slavnostního vyhlášení.

Vyplacení prize money proběhne pouze při osobní účasti na vyhlášení.

Děkujeme za pochopení.