CZECH PRO-AM Teaching Tour

Propozice

Propozice Czech PRO-AM Teaching Tour

Podmínky účasti:

 1. Turnaje se mohou zúčastnit v kategorii PRO ti hráči, kteří jsou členy PGAC a mají práci učitele golfu jako převážnou pracovní náplň (tzv. teaching PRO) případně konají jinou činnost v rámci rozvoje golfu v ČR (např. manažer resortu, metodik TCM apod.),  a kteří mají ukončený systém vzdělávání PGA.
 2. Účastnit se mohou studenti systému vzdělávaní PGAC, kteří nemají splněnou tzv. PLAYNG ABILLITY. Pokud bude stav startujících naplněn, přednost mají PRO s ukončeným vzděláním a následně u studentů PGAC den a čas přihlášení do turnaje.
 3. Účastnit se bez výjimek pak nemohou hráči se statutem Playing PRO či PRO Tour nebo hrající pravidelně mezinárodní soutěže určené zejména pro Playing PRO (EPD, Alp Tour, Challenge Tour, PGA Tour, European Tour apod.)*, a dále pak hráči, kteří nemají uhrazeny příspěvky PGA Czech nebo dluží startovní poplatky na Czech PRO-AM Teaching Tour, nebo pokud se dostal do konfliktu s některým partnerem Czech PRO-AM Teaching Tour.  (*Pozn. tato podmínka je zařazena zejména s ohledem na regule European PGA pro účast na mezinárodních soutěžích Teaching PRO).
 4. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo nepřipustit ke hře na turnaji profesionální i amatérské hráče, kteří nesplňují výše uvedené podmínky nebo jiným způsobem narušují etický či sportovní charakter tour.
 5. Hráči se k účasti přihlašují zejména přes formulář na webových stránkách www.czechproam.cz. Registrace přihlášek k turnaji končí nejpozději 48 hodin před startovním časem turnaje. Soutěžní výbor může z tohoto pravidla udělit výjimku, a to v případech hodných zvláštního zřetele.
 6. Turnaje se mohou zúčastnit v kategorii AM hráči starší 15 let s HCP 20,0 a nižším. Členové zahraničních PGA a amatérští hráči s vyšším HCP než 20 se mohou zúčastnit pouze po obdržení vyjímky od soutěžního výboru TOUR.
 7. Složení jednotlivých flightů je převážně ve formátu 2 PRO + 2AM, v případě technických záležitostí, zejména s ohledem na plynulost hry a partnery tour, může však být flight i v jiném formátu než 2+2 (např. 1 PRO + 2 AM, 1 PRO + 3 AM, 2 PRO + 1 AM nebo 3 PRO a 1 AM). Do týmové kategorie se pak výsledek profesionálního hráče započítává každému amatérskému hráči ve flightu.
 8.  Částky vybírané od AM i PRO nejsou hracím poplatkem za hřiště (tzv. greenfee), ale startovným v turnaji, a proto není možné jej krátit, a to z jakéhokoliv důvodu.
 9. Povinností účastníků turnaje je správná registrace po příchodu na určeném místě a uhrazení startovního poplatku pověřené osobě (většinou pracovnice recepce daného golfového resortu).

Soutěžní kategorie a hrací systém:

1. PRO – brutto na rány
– samostatná kategorie – nejnižší výsledek vyhrává, v případě nerozhodného počtu ran rozhoduje o vítězství (nikoliv o dalším pořadí, zde je možné dělené umístění) dodatečná rozehra na jamce či jamkách, které určí před zahájením play-off soutěžní výbor. Vítězem se stává hráč, který první zahraje nižší skóre než ostatní hráč či hráči.

2. AM – netto stableford body
– samostatná kategorie – vítězem se stává hráč, který dosáhl nejvyššího počtu stablefordových bodů dle pravidel schválených a užívaných ČGF, vyhodnocení se provádí zpravidla přes server www.cgf.cz

3. TÝMOVÁ KATEGORIE 1+1
– (PRO + spoluhrající AM): PRO stableford body brutto + AM netto stableford body = výsledek družstva. Vítězství získává mužstvo s nejvyšším výsledkem. V případě nerozhodného počtu bodů rozhoduje o vítězství (nikoliv o dalším pořadí, zde je možné dělené umístění) skóre pro ten z týmů, jehož PRO hráč dosáhl nižšího BRUTTO výsledku, dále pak BRUTTO výsledek AM hráče. V dalším případě rozhoduje operativně soutěžní výbor.

Další ustanovení:

 1. Nejvyšším započítatelným HCP pro AM hráče je 20,0. Vyšší HCP je pro počítání výsledku krácen na číslo 20,0.
 2. Pokud se turnaje PRO zúčastní student systému vzdělávání PGAC, získává cenu na turnaji, tato mu však nemusí být započtena do Order of Merit PGA Czech. Rozhodnutí o započtení výsledku do tohoto hodnocení řízeném PGA Czech závisí plně na jejích regulích a rozhodnutí jejích orgánů.
 3. Pro AM i PRO je podmínkou pro zisk případné plnohodnotné ceny účast na vyhlášení výsledků po skončení turnaje. V případě neúčasti na vyhlášení může být výše ceny případně nepatrně krácena, a to až o 1.000,- Kč nebo její ekvivalent s tím, že nevyplacená část výhry bude organizátory po skončení soutěžního ročníku předána na charitativní účely P. Zbigniewu Czendlikovi nebo jím určené charitativní organizaci.
 4. Hraje se dle pravidel golfu R&A a místních pravidel daného golfového resortu. Jako soutěžní řád jsou aplikovány dle vhodnosti zejména normy ČGF a PGA Czech.
 5. Použití GPS měřičů vzdálenosti pro určení polohy či vzdálenosti jamky JE POVOLENO u PRO i u AM, ovšem pouze zařízení bez určování (měření) převýšení. ZAKÁZANO je dále i používání mobilních telefonů se softwarem takové měření umožňující. V případě užití jiného než schváleného zařízení může být hráč diskvalifikován ze soutěže. Použití tzv. hodinek s měřením vzdálenosti je povoleno.

CZECH PRO-AM Teaching Tour

Nejnovější příspěvky

Czech ProAm Teaching Tour gratuluje

Czech ProAm Teaching Tour gratuluje

Kolektiv CPATT Jirka Moučka, Radka Važanská a Čeněk Lorenc s úctou gratulují našemu kolegovi Master Pro Honzovi Juhaniakovi, který byl na večeru českého golfu pořádaného ČGF uveden do síně slávy českého golfu. Jeníku krásný Hole In One

Kalendář turnajů CPATT 2023

Kalendář turnajů CPATT 2023

17.4.2023Golf Club Mstětice22. – 23.5. 2023Mistrovství ČR - Royal Beroun Golf Club19.6.2023Albatross Golf Resort24.7.2023Panorama Golf Resort Kácov26. 8. 2023Motol (Czech PGA Kids Pro-Am)4. 9. 2023Royal Beroun Golf Club2. 10. 2023Golf Resort Black Bridge - Praha -...

Poděkování

Poděkování

Promotéři, Jan Juhaniak, Jiří Moučka děkují všem partnerům v sezóně 2022 za podporu. Hráčům za výborné výsledky jak u profesionálů tak u amatérů. Czech Proam Teaching tour a Česká PGA děkuje všem za podporu Viktorky Mužíkové ,v rámci charitativní akce, která probíhala...

CZECH PRO-AM Teaching Tour

Hlavní partneři

Sportinvest
PGA
maxidina

Partneři

Mediální partneři

Hřiště

Gastro partneři